Industritomter

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sala kommun finns ledig kommunal industrimark i Sala tätort. Pris 30 kr/m2 plus anslutningsavgift för vatten och avlopp.