Elevpraktik, PRAO

Sala kommun • Org.enhet: Skolkansliet (Barn och utbildning)

Senast uppdaterad: 2017-07-18

Senast uppdaterad: 2017-07-18


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) kan ta form på flera olika sätt. I Sala används metoder så som företagsforskning, yrkeslivs-/temadagar, studiebesök, en vecka på en arbetsplats, samt en del andra intressanta och involverande aktiviteter.