Likabehandling

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Senast uppdaterad: 2016-10-04


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Varje skola och förskola tar fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling som stöd för arbetet med likabehandling på just deras enhet. Dessa kallas likabehandlingsplaner.