Extra anpassning, särskilt stöd

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-10-21

Senast uppdaterad: 2016-10-21


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Skolan ska ge alla elever en chans att kunna göra sitt bästa även om det kan finnas många olika hinder i vägen för dem. Oavsett om hindren är sociala förhållanden, funktionsnedsättning, sjukdom eller andra skäl så ska orsakerna utredas och en insats göras för att varje elev ska nå längre i sin kunskapsutveckling.