SFI och samhällsorientering

Sala kommun • Org.enhet: Vuxnas lärande

Senast uppdaterad: 2016-12-13

Senast uppdaterad: 2016-12-13


Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. När du läser samhällsorienteringen (SO) lär du dig om det svenska samhället.