Grundsärskola

Sala kommun • Org.enhet: Grundsärskolor i kommunen

Senast uppdaterad: 2017-02-03

Senast uppdaterad: 2017-02-03


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Grundsärskolans undervisning är anpassad för elever med lindrig utvecklingsstörning. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans, men undervisningen sker i små grupper och är konkret med individanpassat material. I varje klass finns, förutom läraren, minst en elevassistent. Eleverna får också träning i socialt samspel, självkännedom och livskunskap.