Särskola

Sala kommun • Org.enhet: Gymnasiesärskolor i kommunen

Senast uppdaterad: 2016-11-09

Senast uppdaterad: 2016-11-09


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till normerna för kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och lärvux i Sala är uppdelade på olika verksamheter och finns lokaliserade både i egna lokaler och integrerade i andra skolenheter.