Förskolor - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Förskolor

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-10-27

Senast uppdaterad: 2016-10-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Totalt i kommunen finns det sexton kommunala förskolor och fem fristående förskolor. Sala kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barnen och vårdnadshavare.