Översiktsplan

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen är vårt verktyg för att visa hur vi på lång sikt vill att kommunen ska utvecklas med hänsyn till bland annat miljö och resurshushållning. Kommunens nuvarande plan har bedömts vara inaktuell, och därför har arbetet med att ta fram en ny plan inletts.