Översiktsplan och detaljplaner

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-06-30

Senast uppdaterad: 2016-06-30


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I kommunen bedrivs arbetet med samhällsplanering på enheten Planering och utveckling på Kommunstyrelsens förvaltning. All planering grundar sig på samverkan och delaktighet, och därför är alla planer under arbete tillgängliga här på Salas webbplats och/eller i en särskild utställning i kommunhuset.