Eget dricksvatten

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Bor man utanför tätorterna har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Olika krav ställs på vatten beroende på vad det ska användas till. Det är vanligt att brunnsvatten har en eller flera egenskaper som kan innebära problem när det används för hushållsändamål.