Landsbygd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Landsbygd

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala är till ytan den största kommunen i Västmanlands län. Nära hälften av kommunens invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt den centrala tätorten Sala. Jord- och skogsbruket levererar livsnödvändiga råvaror som livsmedel, material och energi men fungerar också som förvaltare och utvecklare av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden.