Landsbygd

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala är till ytan den största kommunen i Västmanlands län. Nära hälften av kommunens invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt den centrala tätorten Sala. Jord- och skogsbruket levererar livsnödvändiga råvaror som livsmedel, material och energi men fungerar också som förvaltare och utvecklare av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden.