Sjöar och vattendrag

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Salatrakten finns många sjöar och våtmarker som var en tidig förutsättning för att utveckla bergshanteringen. Som mest bestod sjösystemet av hela 62 sjöar och sankmarker. Att skydda vattenmiljöer mot negativ påverkan faller in under miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Det handlar bland annat om att skydda den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag mot exempelvis näringsläckage.