Hälsoskydd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Hälsoskydd

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Miljöenhetens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja risken för olägenhet för människors hälsa och för miljön. Under hälsoskyddet ligger tillsynen av inomhusmiljön i offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling och lokaler för uthyrning.