Kemikalier

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sverige tillverkas och används många tusen kemiska ämnen och produkter, varav runt hälften klassas som hälsofarliga. Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada såväl människor som miljö. Det är viktigt att vi hjälps åt och hanterar kemikalier på ett bra sätt. De allra farligaste kemikalierna måste försvinna från marknaden och ersättas med de som är mindre farliga.