Förrättningar, avstyckning

Sala kommun • Org.enhet: Kart/mät

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Senast uppdaterad: 2016-09-02


Meddelandet skickas till tekniska@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. En avstyckning görs i en så kallad lantmäteriförrättning. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att till exempel bygga ett bostadshus. Avstyckning kan även ske utan att det finns något köp som grund.