Fastigheter och lantmäteri

Sala kommun • Org.enhet: Kart/mät

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Senast uppdaterad: 2016-09-02


Meddelandet skickas till tekniska@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

All mark som finns i en kommun är indelad i fastigheter, och till en fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. Om du planerar att dela av din fastighet - eller till exempel vill veta hur din tomtgräns är dragen - ska du först kontakta förrättningslantmätaren i kommunen.