Värmepump

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En felaktig installation av värmepump kan medföra oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för bland annat dricksvattenförsörjningen. För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump med utvinning av värme ur mark-, yt- eller grundvatten först gör en anmälan till Bygg och miljö Sala-Heby.