Brandskyddskontroll

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Brandskyddskontroll görs i brandförebyggande syfte för att upptäcka fel och brister innan de kan leda till ökad brandrisk. Den får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som är behörig. Vid en brandskyddskontroll kontrolleras eldstad, skorsten, samt skyddsanordningar på tak.