Sotning

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) står det att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll blir gjord. Brandskyddskontroll görs i brandförebyggande syfte. På uppdrag av kommunen finns företag som har avtal om att göra brandskyddskontroll. Fastighetsägare kan ansöka om att sota själva.