Brandskydd, sotning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Brandskydd, sotning

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Räddningstjänsten samordnar det förebyggande brandskyddsarbetet. Kommunen ska på olika sätt främja systematiskt brandskyddsarbete för verksamheter, bostäder och komplicerade objekt. Kommunen beslutar i brandförebyggande syfte gällande sotning och rengöring av anläggningar. Skorstensfejarmästaren utför brandskyddskontrollen på dessa.