Slam och latrin

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Senast uppdaterad: 2016-10-03


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Vid åretruntbostäder ska slamavskiljare tömmas minst en gång per år i kommunens försorg. I fritidsbostäder ska tömning ske minst en gång per år i kommunens försorg om wc är ansluten till slamavskiljaren. Sala kommun ansvarar för slamtömningen i kommunen och VafabMiljö ansvarar för latrinhämtningen.