Mötesplatser, träffpunkter

Sala kommun • Org.enhet: Anhörigcentrum/Anhörigstöd

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Dagverksamheten riktar sig till personer med behov av social stimulans och de som behöver hjälp med sin rehabiliteringsträning. Social stimulans är en viktig ingrediens för bra hälsa. För anhöriga kan verksamheten vara en bra avlastning. Man kan besöka dagverksamheten två halvdagar i veckan. Dessa kräver inget biståndsbeslut, är kostnadsfria, och anmälan kan ske direkt till dagverksamheten. För större behov och mer information, kontakta en biståndshandläggare.