Brottsförebyggande arbete

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Det är inte bara polisen som ska arbeta brottsförebyggande utan många fler arbetar för att få ett tryggare samhälle. I Sala är det kommunen som har ett ansvar för att samordna insatserna.

Organisation

Det brottsförebyggande arbetet i Sala leds av ett lokalt brottsförebyggande råd BRÅ, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott och lokala polischefen. Arbetet samordnas av en Trygghetssamordnare, en tjänsteman som ska vara spindeln i nätet och samordna de brottsförebyggande resurserna i samhället. Till sin hjälp har trygghetssamordnaren ett Trygghetsråd där allmänheten ingår. I Trygghetsrådet ingår representanter från företag, föreningar, grannsamverkare från bostadsområden, organisationer som har intresse av att få Sala kommun tryggare. 1. Polisens volontärverksamhet

Polisens volontärer är en verksamhet där människor på frivillig grund hjälper Polisen med olika uppdrag för att bidra till att minska brotten och öka tryggheten i samhället. Exempel på uppdrag du kan få medverka i kan vara olika typer av informationsuppdrag, nattvandringar och att hjälpa Polisen vid olika arrangemang.

För att bli volontär ska du ha fyllt 18 år. Polisen ser gärna människor i alla åldrar och med olika bakgrund som sökande. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos Polisen.