Sjukvård och tandvård

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.