Konsumentvägledning

Sala kommun • Org.enhet: Överförmyndarhandläggare

Senast uppdaterad: 2017-09-21

Senast uppdaterad: 2017-09-21


Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Konsumentrådgivning är en tjänst som kommunen erbjuder till stöd för dem som vill ha hjälp med frågor som rör köp av en tjänst eller vara.

Konsumentrådgivningen riktas till dig som bor i Sala kommun och som har köpt en tjänst eller en vara från ett företag. Vi erbjuder gratis rådgivning om de konsumentrelaterade frågor som uppkommer mellan dig och företaget. Du kan kontakta oss genom att boka ett möte, skicka ett mejl till valter.larsson@sala.se eller genom att ringa!
Du kan nå oss på 0224-74 76 82 på följande tider: måndagar kl 13-15, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 10-12.

Det finns även många andra myndigheter och organisationer som kan vara till stöd för konsumenter. Här följer ett urval av organisationer som erbjuder kostnadsfri hjälp, ofta inom specifika områden.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) - en statlig myndighet som ger rådgivande avgöranden om hur många tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. ARN har ingen rådgivning, men man kan göra en anmälan och få sin tvist prövad där. ARN kan sägas vara ungefär som en informell domstol, det är viktigt att man förbereder sin anmälan till ARN ordentligt.

Konsumenternas.se - ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. "Konsumenternas"  ger opartisk  vägledning om bland annat banktjänster och försäkringar.

Konsumentverket - en statlig myndighet för konsumentfrågor.

Konsument Europa - en fristående enhet av konsumentverket som ger information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Telekområdgivarna - en organisation som ger opartisk  hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.