Projekt

Sala kommun • Org.enhet: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Utöver vårt dagliga arbete av mottagning av nyanlända har integrationsenheten valt att arbeta med integration i projektform. Ett gemensamt syfte med detta är ökad social integrering av de nyanlända. Det är av stor vikt för deras möjligheter att komma in i det nya samhället, att känna sig välkomnade och inkluderade. För att det ska bli möjligt krävs ett engagerat civilsamhälle, och för att stimulera social integration arbetar vi tillsammans med föreningar och privatpersoner.