Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Hemlöshet

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sala kommun kan man ibland se personer som sover utomhus eller sitter i centrum och tigger. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige. Här finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller och vad kommunen kan göra.1. Vilket stöd är kommunen skyldig att ge till en utländsk medborgare?

Den som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta här kan endast få begränsad hjälp av kommunen, till exempel ekonomiskt stöd till hemresan. Socialtjänsten kan vara skyldig att ingripa enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och Lag om vård av missbrukare i vissa fall om någon riskerar att fara illa.