Tolk

Sala kommun • Org.enhet: Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2016-06-29

Senast uppdaterad: 2016-06-29


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den som har ett annat modersmål än svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad och behöver tolk när de ska möta någon av kommunens representanter bör meddela detta i god tid innan ett möte. Enligt Förvaltningslagen 8 § bör kommunen boka en tolk vid ett sådant behov.