LSS, stöd och service

Sala kommun • Org.enhet: Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Behovet av en särskild lag för att trygga tillvaron för personer med omfattande funktionshinder har sin grund i att lagar som socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte räckte till för att garantera människor med stora funktionshinder det stöd och den service de efterfrågat.