Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Sala kommun • Org.enhet: Individ, familj, arbete

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen med hänvisning till 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SOL).