God man, förvaltare, förmyndare

Sala kommun • Org.enhet: Överförmyndarhandläggare

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den som är sjuk eller funktionshindrad kan behöva hjälp av andra för att till exempel sköta sin ekonomi. En god man eller förvaltare fungerar som stöd när du inte kan klara dig själv.