Frivilligt arbete och organisationer

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I kommunen finns det organisationer som arbetar ideellt både inom och utanför den kommunala verksamheten för att stödja medborgare med vissa behov.1. Verksamhet inom den kommunala verksamheten

Hemsändning med kommunalt bidrag av dagligvaror till hushåll i glesbygd

För att målen om en god servicenivå i hela landet ska kunna uppfyllas har konsumentverket beslutat om möjlighet till ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker i gles– och landsbygder. Stöd finns även till hemsändning av varor.

 • Leveranserna ska gälla dagligvaror.
 • Bidrag ges till butiken endast för en leverans per vecka till varje hushåll.
 • Butiken ombesörjer beställningsmottagning, förpackning, transport och därmed sammanhängande arbete.
 • Butiken har rätt att ta ut en avgift av kunden för hemsändningen med högst samma belopp som utgår till butiken som kommunalt hemsändningsbidrag.
 • Några gränser inom Sala kommun för hemsändningsområden har inte fastlagts. Leveranser till hushåll i Sala tätort är inte bidragsberättigade.
 • Leveranserna ska i normalfallet ske från den närmast belägna butiken.

Hemkörning mat

 • ICA Köplusten, Salbohed
 • Västerfärnebo handelsbod
 • Lådbilen (varm mat)
 • Kerstins Delikatesser och Pensionat i Möklinta (frysta lådor)
 • Pizzerior m.m. - se telefonkatalogen

Väntjänst

Syftet med Väntjänsten är att bryta isolering, bidra till trivsel och gemenskap samt vara ett komplement till övrig vård och omsorg. T.ex. besök i hemmet, läsa tidningar och böcker, promenader, sällskap till affärer, m.m.
För mer information, se Väntjänst.