Studiehandledning på modersmål - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Studiehandledning på modersmål

Sala kommun • Org.enhet: Centrum för flerspråkighet

Senast uppdaterad: 2017-02-22

Senast uppdaterad: 2017-02-22CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.