Föreningsbidrag

Sala kommun • Org.enhet: Kultur och fritid

Senast uppdaterad: 2017-02-02

Senast uppdaterad: 2017-02-02


Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala. Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Bidrag ges inte till föreningar som erhåller lokala bidrag från svenska kyrkan eller landstinget.