AKTUELLT
                                                                                                        Studentavslutning                                                                                               Fredag 5 juni
Förmiddag: fotografering

Kl. 13.00

Avslutning i Kristina Kyrka    

Kl. 15.00

Avslutningslunch 

Kl. 17.00

Samling bakom B-huset

Kl. 17. 15

Avmarsch mot torget    
                                                                                                                                                                                                                          Skolavslutning
Åk 13 & 14
Fredag 12 juni
Missionskyrkan kl. 9.15