AKTUELLT

Öppet hus 23 april
Kl. 17–19
                                                                                                                                     Studentavslutning                                                                                               Fredag 5 juni
Förmiddag: fotografering

Kl. 13.00

Avslutning i Kristina Kyrka    

Kl. 15.00

Avslutningslunch 

Kl. 17.00

Samling bakom B-huset

Kl. 17. 15

Avmarsch mot torget