AKTUELLT                                                                                                                                                                                                                                                                        

Introduktionsafton för föräldrar till elever i årskurs 1 
Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 inbjuds till en introduktionsafton, onsdagen 9 september kl 18.30 i aulan. Ni får då information om skolan och möjlighet att träffa rektorer, mentorer och elevvårdspersonal.  

Astronautbesök på Kungsängsgymnasiet
Vi är en av få skolor i Sverige som fått äran att ta emot två internationella astronauter när Rymdstyrelsen i Sverige kommer till Kungsängsgymnasiet i Sala på en förmiddag tillsammans med de besökande astronauterna den 23 september 2015.