AKTUELLT                                                                                                                                                                                                                                                                        

Skolstart
Årskurs 15
Onsdag 19 augusti, kl. 08.30 i aulan. Därefter introduktionsdag och lunch tillsammans med mentor. 

Årskurs 13 och 14
Torsdag 20 augusti, kl. 08.15. Salar anslås på Schoolsoft och anslagstavlor.