Bygg och miljö Sala-Heby

Bygg och miljö Sala-Heby har verksamhetsansvar för myndighetsutövningen enligt bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken. Enhetens tjänstemän jobbar med bl.a. miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning.

Sedan 1 januari 2007 har Sala och Heby kommuner en sammanslagen bygg- och miljöförvaltning. Förvaltningen är belägen i kommunhuset i Sala kommun. Två dagar i veckan bemannas medborgarkontoret i Heby kommun.

Bemanning medborgarkontoret Heby kommun
 
Tisdagar, kl 09:00-12:00, 13:00-15:00
(handläggare från byggenheten bemannar)
Torsdagar, kl 09:00-12:00, 13:00-15:00
(handläggare från miljöenheten bemannar)
Semesteruppehåll 26 juni - 10 augusti 2015.

Telefon till handläggare via Kontaktcenter 0224-74 70 00

 


 

 

Redaktör: Emelie Jangholt
Informationsansvarig: Magnus Holmberg Muhr
Uppdaterad den 2 juli 2015

Skriv ut den här sidanSkriv ut