Vägledande socialbidragsnorm

Rätten till ekonomiskt bistånd för enskilda och familjer styrs av Socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1 § i Socialtjänstlagen har alla rätt till en skälig levnadsnivå.

Denna levnadsnivå räknas fram enligt en för hela landet gällande norm (riksnorm). Riksnormen bestäms utifrån kostnader och levnadsvillkor i dagens samhälle. För att alla minst ska kunna ha denna levnadsnivå har kommunerna åtagit sig att ge ett försörjningsstöd till de som inte har tillräckliga medel för att leva på denna nivå. Försörjningsstödet är behovsprövat och kommunen har rätt att göra avsteg från riksnormen.

Mer information

Ekonomigruppen

Mottagningstelefon 0224-74 96 10

Till handläggarna

Kontaktinformation

Enhetschef
Håkan Reuterwall 
Tfn 0224-74 98 02
e-post Hakan.Reuterwall@sala.se 
Redaktör: Berit Lundqvist
Informationsansvarig: Håkan Reuterwall
Uppdaterad den 12 november 2014

Skriv ut den här sidanSkriv ut