Räddningstjänsten Sala-Heby

Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna.

Vi är totalt 101 anställda, varav 22 i utryckande heltidstjänst och 5 i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän som har andra ordinarie arbeten. De träder i tjänst vid larm och övningar.

Räddningstjänsten rycker inte bara ut vid bränder. Trafikolyckor, kemikalieolyckor, drunkningstillbud och viss djurlivräddning är andra exempel på utryckningsorsaker. Gemensamt ska vara att det behövs ett skyndsamt ingripande och att det gäller liv, miljö eller egendom.

Vi är ett stöd till kommunen i byggprocessen och det innebär att säkerställa att nya byggnader, och förändringar i befintliga byggnader, uppfyller gällande brandkrav. Arbetet bedrivs genom granskning av brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer samt genom deltagande i olika typer av samråd.

Vi samverkar även med andra myndigheter och andra förvaltningar inom kommunen i brandskyddsfrågor, exempelvis vid ansökan om offentlig tillställning eller för serveringstillstånd. Allt med syftet att skapa ett säkert samhälle för kommuninvånarna.

Vi ansvarar även för att funktionsprova kommunens alla automatiska brandlarmsanläggningar och att dygnet runt kontrollera eventuella felindikeringar.

Brandstyrka med heltidsanställd personal i jourtjänst finns i Sala. Heltidspersonalen har brandmannajobbet som huvudsysselsättning. Personalen är i tjänst dygnet runt, i fyra olika skift, och ska vid larm kunna lämna stationen inom 90 sekunder.

Brandstyrkor med deltidsanställd brandpersonal finns i Hedåker, Möklinta, Ransta, Heby, Tärnsjö och Östervåla. Personalen är anställd inom räddningstjänsten, men har normalt en annan huvudsysselsättning. Vid larm ska styrkorna kunna lämna brandstationen med sina fordon inom 5 eller 8 minuter, beroende på vilken station som är aktuell.

Redaktör: Pelle Johansson
Informationsansvarig: Rickert Olzon
Uppdaterad den 19 april 2016

Skriv ut den här sidanSkriv ut