Sala kommun har cirka 1 800 medarbetare som varje dag levererar samhällstjänster till cirka 22 000 kommuninvånare. En långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling är den naturliga utgångspunkten för alla våra verksamheter i en kommun som växer och som ska präglas av livskraft i hela kommunen.

Vikariat inom skola och förskola

Resursenheten Skolförvaltningen

Är du intresserad av att arbeta inom förskola, fritids, skola, särskola?

Hör då gärna av dig till våra samordnare på Resursenheten eller fyll i Blankett för intresseanmälan och skicka den till:

Resursenheten skola och förskola
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress
Drottninggatan 5, 2 tr

Besökstid
kl 10.00-12.00 + 13.00-15.00

Telefontid
kl 07.30-12.00 + 13.00-15.00

E-post resursenheten.skf@sala.se

Samordnare
Catharina Lidström
Karin Salberg
Petra Bergvall
tfn 0224-74 80 12

Referensnummer: -
Sista ansökningsdag: 2015-01-01
Kontaktperson: Resursenheten, tfn 0224-74 80 12
Tillträdesdag:
Anställningsform: Timvikariat
Kategori: